पदाधिकारी

मन्त्रालयको भूमिका तथा कार्य जिम्मेवारीहरु

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कार्य जिम्मेवारीहरु :- १    प्रदेशशान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथाकार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र       प्रतिवेदन तथा संघसंगको समन्वय रसहकार्य २    अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा ३    संघीयर प्रदेश सुरक्षा निकायसंगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय ४    संघीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवस्थापन र नियमन ५    प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय ६    कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्वन्धी ७    प्रदेश सभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्वन्धी ८    अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग ९    आधारभूतमानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रबर्द्धनमा सहयोग १०    प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र एकप्रदेशबाट अर्को             प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरणसम्बन्धी ११    सामुदायिकप्रहरी १२    प्रदेशभित्रकोसडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन १३    प्रदेश भित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन १४    प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरुको अभिलेख र समन्वय १५    गुनासो र विवाद व्यवस्थापन १६    संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन १७    फौजदारीकार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन १८    अपराधतथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति १९    निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी २०    अन्तरप्रदेश सम्बन्ध