नक्सा तथा तथ्यांकीय विवरण

प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
2 कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
3 जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
4 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
5 प्रेश बिज्ञप्ति
2 months 2 weeks ago
प्रकाशन, सूचना
6 प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष संचालन निर्देशिका २०७५
2 months 3 weeks ago
विपद्
7 सवारी साधन खरिद सम्वन्धि संशोधित सूचना
2 months 3 weeks ago
सूचना
8 राजपत्रहरु
2 months ago
प्रदेश राजपत्रहरु , , , ,
9 कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
2 months ago
कानून
10 कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५
2 months ago
कानून