ऐन

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:49
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:49
जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:48
गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ०७५/०७६ गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf 01/27/2019 - 13:45