सि.नं शीर्षक प्रकार मिति दस्तावेज
1 सि.सि.टि. खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धि सूचना 2 weeks 4 days ago CCTV notice.pdf
2 खरिद प्रक्रिया रद्द सम्बन्धि सूचना 2 weeks 4 days ago karagar notice.pdf
3 गाडी खरिद संशोधित सूचना सूचना 2 weeks 4 days ago Vehicle ammendment.pdf
4 सूचना बोलपत्र 2 weeks 5 days ago Aantarik Mamila, Samsodhan.pdf
5 मौजुदा सुची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सुचना समाचार, सूचना 2 months 1 week ago सुचना.pdf
6 कारागार पूर्वाधार निर्माण योजनाको बाेलपत्र आह्वानको सूचना समाचार, सूचना 2 months 3 weeks ago
7 कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ऐन 3 months 3 weeks ago मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
8 कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ऐन 3 months 3 weeks ago प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुबिधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
9 जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ऐन 3 months 3 weeks ago जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
10 गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ऐन 3 months 3 weeks ago गाउँ सभा र नगर सभा संचालन कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf