२०७१ साल श्रावणमा भएको भिषण वर्षाको कारणले घर पूर्ण क्षति भै साविक वासस्थानबाट विस्थापित भएका पिडित परिवारहरुको विवरण फाराम