Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
अभिलेख


कानून दिवसको शुभकामना       >>       View
२०८०-०१-२६


अधिवेशन आह्वानको सूचना       >>       Download
२०७९-०९-१३


उच्च सतर्कता अपनाऔ !       >>       Download
२०७९-०६-०१
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८       >>       Download
२०७८-१२-०६
कोभिड १९ राहत विवरण       >>       Download
२०७८-०३-३१


Request for Expression of Interest       >>       Download
२०७७-१०-१९


विज्ञापन स्थगित गरिएको       >>       View
२०७६-१२-२०


म्याद थप गरिएको सूचना       >>       View
२०७६-१२-११


सूचना सच्याईएको       >>       Download
२०७६-०५-२९


गाडी खरिद संशोधित सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१७


सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१५
माघीको विदा सम्बन्धमा       >>       Download
२०७५-०९-२७