moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
सूचना

२०७१ श्रावण २८ र २९ को बाढी पहिरोबाट वीरेन्द्रनगर, बराहताल, भेरीगंगा, गुर्भाकोट, पञ्चपुरीमा पूर्ण क्षति भई दोस्रो लटमा प्रथम किस्ता पठाइएका पीडितहरुको विवरण
2021-04-16
Download