moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
प्रमुख सुचनाहरु
प्रदेश राजपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
2022-04-13
Download