Mail: moial@karnali.gov.np,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचना

असोज १९ गते देखि केहि दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन हुन अनुरोध छ ।
2022-10-04
Download