moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
सूचनाउच्च सतर्कता अपनाऔ !       >>       Download
२०७९-०६-०१


कोभिड १९ राहत विवरण       >>       Download
२०७८-०३-३१
Request for Expression of Interest       >>       Download
२०७७-१०-१९


विज्ञापन स्थगित गरिएको       >>       View
२०७६-१२-२०
म्याद थप गरिएको सूचना       >>       View
२०७६-१२-११


सूचना सच्याईएको       >>       Download
२०७६-०५-२९
गाडी खरिद संशोधित सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१७


सूचना       >>       Download
२०७६-०१-१५
माघीको विदा सम्बन्धमा       >>       Download
२०७५-०९-२७