moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
मन्त्री ज्यूको सचिवालय

दान सिं सुनार
स्वकिय सचिव
मन्त्री ज्यूकाे निजी सचिवालय
9848048922
श्याम बहादुर परियार
स्वकिय सदस्य
मन्त्री ज्यूकाे निजी सचिवालय
9858075775
टेकेन्द्र वि.क.
स्वकिय सदस्य
मन्त्री ज्यूकाे निजी सचिवालय
9848038510