moialkarnali@gmail.com,     ०८३ - ५२५७५०, ५२३०४५     
Eng     Nep
प्रमुख सुचनाहरु
कर्मचारी विवरण

श्री पुण्यविक्रम पौडेल
सचिव
9858049600
वीरेन्द्र बहादुर के.सी.
उपसचिव (कानून)
कानून महाशाखा
9843017413
तुल बहादुर खड्का
कानून अधिकृत
कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
9848069059
kcdaart@gmail.com
एकराज चौलागाई
कानून अधिकृत
कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
9748006979
yakarajchaulagain@gmail.com
सम्झना खड्का
अधिकृतस्तर छैटौँ
मानव संसाधन विकास शाखा
9848138655
samjhanak2043@gmail.com
विकेन्द्र ढकाल
लेखा अधिकृत छैठौं
आर्थिक प्रशासन शाखा
985-8079000
कृष्ण बहादुर रोकाया
अधिकृतस्तर छैटौँ
विपद् व्यवस्थापन शाखा
9858320666
krokaya661@gmail.com
रोशन बहादुर शाही
अधिकृतस्तर छैटौँ
सूचना समन्वय तथा प्रसारण शाखा
9848038377
rsn2408@gmail.com
कलशा कुमारी शाही
सहायकस्तर पाँचौं
प्रशासन शाखा
kalashashahi@gmail.com
विष्णु गौतम
सहायकस्तर पाँचौं
सूचना समन्वय तथा प्रसारण शाखा
9864734119
gautambishnu941@gmail.com
कमल सापकोटा
सहायकस्तर पाँचौं
शान्ति सुरक्षा शाखा
9848230046
kamal.skt14@gmail.com
खेमराज उपाध्याय
सहायकस्तर पाँचौं
सचिव ज्यूकाे सचिवालय
9861919025
khemrajupadhaya788@gmail.com
हरि भक्त विश्वकर्मा
सहायकस्तर पाँचौं
प्रशासन शाखा
9864957190
hsamipbkta2052@gmail.com
खेमराज ओली
सहायकस्तर चौथौं
आर्थिक प्रशासन शाखा
9851178592
पुर्णा सापकोटा
सहायकस्तर चौथौं
कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
9848168609
purna.sapkota@nepal.gov.np
रिताकुमारी के.सी.
सहायकस्तर चौथौं
कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
9848157698
kumaririta@gmail.com
मनरुप नेपाली
सहायकस्तर चौथौं
प्रशासन शाखा
9858026966
manukanchho22@gmail.com
मान बहादुर सिंजाली
हलुका सवारी चालक
9848068879
धन बहादुर भण्डारी
हलुका सवारी चालक
9866958612
भिम बहादुर बुढा मगर
हलुका सवारी चालक
निम बहादुर दमाई
हलुका सवारी चालक
9848118234
विर प्रसाद बुढा
कार्यालय सहयोगी
9868102218
मंगले चौधरी
कार्यालय सहयोगी
9848281910
मनिषा वि.क.
कार्यालय सहयोगी
9804600365
सन्तराम थारु
कार्यालय सहयोगी
email
तारा रावल
कार्यालय सहयोगी
खिमा पाण्डे खत्री
कार्यालय सहयोगी
9866174717